Od kogo dla kogo, co komu do tego.
Serce będzie wiedziało od kogo dostało.
Wszystkiego dobrego w dniu Chłopaka.